Cięcie laserem rur i profili
Wiązka laserowa jako gwarancja precyzji wycinanych elementów

Wiązka laserowa jako gwarancja precyzji wycinanych elementów

Cięcie laserem rur i profili ma dużą przewagę nad tradycyjnymi metodami obróbki. Metoda wycinania za pomocą wiązki laserowej pozwala na dokładniejszą, a przede wszystkim szybsze wykonywanie zleceń. Dzięki temu termin realizacji zamówienia znacząco się skróca. Minimalizacja odpadów, a także wysoka wydajność zarówno energetyczna, jak i usługowa jest opłacalna dla firm produkcyjnych. Najnowsza technologia wykorzystywana podczas produkcji zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo oraz umożliwia zrealizowanie nawet najbardziej trudnych zleceń dla klientów. Cięcie laserem rur i profili pozwala na otrzymywanie powtarzalnych elementów, a to wszystko zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną przez konstruktorów.

Ciecie laserem a konwencjonalne metody obróbki

Wielu klientów na rynku zastanawia się, która metoda jest najlepsza do wykonania ich zlecenia. Cięcie laserem rur i profili to rozwiązanie zdecydowanie szybsze od konwencjonalnej metody obróbki dostępnej na rynku. Dzięki precyzji wiązki laserowej klient otrzymuje gotowy już produkt, który nie wymaga dalszej obróbki. W przypadku obróbki mechanicznej krawędzie wyciętego elementu są poszarpane i wymagają dalszej obróbki. To naraża klienta na dodatkowe koszty oraz stratę cennego czasu. W przypadku cięcia laserem rur i profili istnieje możliwość wyprodukowania dowolnej liczby produktu. Elastyczność oraz oszczędność materiałów to są główne czynniki przemawiające za wybraniem metody ciecia rur i profili za pomocą wiązki laserowej. Wycinanie detali z arkusza blachy wiąże się z trochę większymi kosztami niż w przypadku konwencjonalnych metod. Jednakże w zamian klient otrzymuje wysoka jakość idealnie obrobionego produktu. Szybka realizacja zamówienia oraz brak ograniczeń ilościowych w zleceniu również przemawiają za wyborem lasera jako narzędzia tnącego.

Szybkość i precyzja jako główne czynniki przemawiające za wyborem cięcia za pomocą lasera

Wiązka laserowa umożliwia wycinanie w obrabianym materiale dowolnych konturów. Dzięki ogromnej precyzji lasera możliwe jest wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów. Cięcie laserem rur i profili stanowi ciekawą alternatywę wobec tradycyjnych metod jak wiercenie, frezowanie oraz cięcie piłą. Niezależnie od rodzaju materiału, z którym mamy do czynienia laser w sposób znaczący przyspiesza realizację powierzonego zlecenia przez klienta.